DUETTEN voor 2 blokfluiten of andere GERRIT VELLEKOOP 2e hands

vellekoop-1
vellekoop-1vellekoop-2
DUETTEN voor 2 blokfluiten of andere GERRIT VELLEKOOP 2e hands        van Franse meesters uit de achttiende eeuw      Voor twee sopraanblokfluiten en/of andere instrumenten,       8e druk Staat: Goedbruikbare staat Met o.a.ContredanceBadineMusetteProvencaleGigueMarcheMenuetTambourinen andere Voo ...Lees meer
€ 3,00 stuk


  • Beschrijving
  • Specificaties

DUETTEN voor 2 blokfluiten of andere GERRIT VELLEKOOP 2e hands

       van Franse meesters uit de achttiende eeuw
      Voor twee sopraanblokfluiten en/of andere instrumenten, 
      8e druk

Staat: Goedbruikbare staat

Met o.a.
Contredance
Badine
Musette
Provencale
Gigue
Marche
Menuet
Tambourin
en andere

Voorwoord
De hier bijeengebrachte stukjes kunnen worden gebruikt naast iedere handleiding voor de blokfluit, wanneer de leerling is gevorderd tot het spelen van de eerste laddervreemde tonen. Zij zijn gekozen uit enige omstreeks 1730 verschenen bundels met Suiten van Chédeville en Delavigne. Oorspronkelijk zijn ze bestemd voor 2 musetten (doedelzakken), het mode-instrument aan het hof van Lodewijk XV. Blijkens de titelbladen zijn ze echter evenzeer bedoeld om gespeeld te worden op blok- of dwarsfluiten, vedels, hobo's enz.
De tempi moeten voor vrijwel alle stukjes tamelijk snel — voor enkele zeer snel — genomen worden. De articulatie moet luchtig zijn, overwegend staccato en duidelijk non-legato.
De versieringskunst vormde destijds een onmisbaar element in de uitvoeringspraktijk. Maar van de vele tekens, waarmede voorheen de verschillende versieringen als pralltriller, mordent, voorslag, triller al of niet met naslag, werden aangegeven, bleef tenslotte — vooral in Frank-rijk — alleen het    over. Dit diende dan voor alle denkbare versieringen. Met een enkel voor-
beeld is getracht van de verschillende mogelijkheden een indruk te geven. Daarbij houde men steeds voor ogen, dat een zelfde melodie nimmer tweemaal geheel gelijk gespeeld moet wor-
den en late men vooral de eigen fantasie werken.
Gerrit Vellekoop

 

Merk: 2e hands Bladmuziek2e hands Bladmuziek