"Californische FES Bloesem Remedies"

Informatie en gebruikvan de F.E.S. Boesem Remedies
Californische FES Bloesemremedies op een rij

 

De F.E.S. remedies zijn geprepareerd van allemaal andere verschillende Noord-Amerikaanse plantensoorten en zijn sinds 1978 aan het publiek aangeboden. Behalve de geïnspireerde verbinding die we voelen met het leven en werk van Dr. Bach, is er geen andere verbinding tussen de Flower Essence Services en het Engelse Centrum.
In feite zijn de F.E.S. remedies geen vervangingsmiddelen voor Dr. Bach's ontdekkingen, maar unieke preparaten met hun eigen betekenis. Veel genezers melden dat deze remedies een dynamische en geheel nieuwe bijdrage hebben geleverd aan veel spirituele kwesties in de tegenwoordige maatschappij.

Californische Bloesem Remedies
van de
Flower Essence Services
(F.E.S. Bloesem Remedies)

Bloesem-Remedies en de "Ziel van de Natuur"

Bloemen onderwijzen ons door hun eenvoudige schoonheid en hun zuiverheid en inspireren wat het meest nobel is in de menselijke ziel. In de Oosterse spirituele traditie is de Heilige Lotus, die uit de modder oprijst om in roze pracht te bloeien, een symbool van spirituele ontplooiing. In het Westen drukt de Rode Roos de diepte en de pijn van Christelijke liefde uit.
Bloemen zijn ook een symbool geworden voor de vele sentimenten van de ziel. We "zeggen het met bloemen" om te condoleren, om genegenheid uit te drukken, of iets feestelijks te vieren.
Waarom zou de bloem van een plant zo'n betekenis hebben voor ons gevoelsleven? Tenslotte gebruiken we ook bladeren, wortels, schors, stam en zaden als voedsel en medicijn. De bloem vertegenwoordigt een erg speciaal stadium in de levens-cyclus van een plant, omdat ze haar individualiteit en essentiële kwaliteit het beste uitdrukt. Botanici begrijpen dit, want het klassieke systeem van identificatie van planten berust voornamelijk op classificatie door de bloem.

We weten dat de bloem de zetel is van de krachten, die zorgen voor de voortplanting, waar vegetatieve groei getransformeerd wordt in een nieuwe mogelijkheid tot leven door het zaad. Maar, als de bloem voornamelijk een biologische functie heeft, waarom vinden we dan zulk een magnifieke verscheidenheid aan kleuren, vormen, weefsels en geuren? Kan deze grote bloemen-symfonie van de natuur niet méér zijn dan een slim plan om bestuivende insekten aan te trekken en zo de "survival of the fittest" te verzekeren, zoals Darwinisten ons graag willen doen geloven?

Laat ons een andere mogelijkheid beschouwen, een die meer in overeenstemming is met het verheffende gevoel dat we ervaren als we in een mooie bloementuin binnen komen. In de bloem raken kosmische kwaliteiten de plant aan, waarbij ze kleur, vorm en geur produceren. Bloemen zijn de creatieve uitdrukking van "de ziel van de natuur". Zoals we ook een kunstwerk niet kunnen verklaren door de chemische formule van de verf te analyseren, moeten we ook verder dan de fysieke natuur van de bloem kijken om de goddelijke boodschap te lezen die ze draagt. Als we een bloesem-remedie maken stellen we de ziel van de Natuur, zoals die op een speciale manier uitgedrukt wordt door elke bloem, instaat om tot onze menselijke ziel te spreken.

Wat zijn bloesem-remedies?
Het gebruik van bloesem-remedies?
Hoe neem je Bloesem-Remedies in?

De remedies worden meestal via de mond ingenomen, vier druppels per keer onder de tong, op verschillende tijden van de dag. Regelmatig, ritmisch gebruik van de bloesem-remedies vormt de kracht van hun katalyserende werking. Daarom vergroot hun werking niet door meer druppels ineens in te nemen, maar door ze op een herhalende, constante basis te gebruiken.
Meestal worden de remedies vier keer per dag ingenomen, ofschoon dit in noodgevallen of acute situaties op kan lopen tot één keer per uur, of zelfs vaker. Aan de andere kant kunnen kinderen en andere zeer gevoelige personen soms genoodzaakt zijn om de frequentie van het gebruik omlaag te brengen tot één of twee keer per dag.

Op welke tijden kun je de remedies het beste innemen?

Omdat de remedies zich richten op de relatie tussen lichaam en geest (of het innerlijk Zelf), zijn ze zeer effectief op de drempel-tijden van wakker worden en gaan slapen, omdat dit de ogenblikken zijn dat de grenzen tussen lichaam en geest verschuiven. Andere overgangstijden van de dag zijn ook belangrijk, zoals net voor het middagmaal en net voor het avondmaal. Zelfs wanneer de remedies gebruikt worden temidden van een druk programma, is het goed om een rustig moment van ontvankelijkheid in acht te nemen, zodat de boodschappen van de bloesems op een subtiel niveau ontvangen kunnen worden.

Veel mensen vinden het gemakkelijk, om zichzelf eraan te herinneren de remedies in te nemen, door één flesje langs hun bed te zetten en een ander flesje met dezelfde combinatie b.v. in hun tas bij zich te dragen, in de keuken of kamer neer te zetten of mee naar het werk te nemen. De remedies worden niet tegengewerkt door éé van de substanties die traditioneel de homeopathische remedies beïnvloeden, zoals kamfer, koffie en nicotine. Toch richten zij zich op een subtiel gedeelte van het bewustzijn en is het belangrijk, om de zuiverheid van hun boodschap te bevorderen, dat ze tenminste vijf of tien minuten voor de maaltijd ingenomen worden.

Hoe worden de remedies gereed gemaakt voor gebruik?

Degenen die bloesem-remedies gebruiken melden verschillende even effectieve manieren om ze te bereiden en te gebruiken.

- Een individueel doseer-flesje kan bereid worden door een 30 cc flesje met druppelaar bijna helemaal te vullen met bronwater of een ander geschikt water. Voeg een kleine hoeveelheid (één of twee theelepels) alcohol (bijv. jenever) toe als conserveermiddel. Voor degenen met een overgevoeligheid voor alcohol kan de jenever in het doseer-flesje worden vervangen door appelazijn of plantaardige glycerine. Je kunt meer alcohol toevoegen als het flesje verschillende maanden gebruikt moet worden, of blootgesteld wordt aan hoge temperaturen.

Bij dit mengsel van water en alcohol worden twee tot vier druppels bloesem-remedie gevoegd, uit het voorraadflesje van elke remedie die is uitgezocht. Sommige genezers melden, dat ze meer dan twee tot vier druppels toevoegen met zeer goede resultaten. Deze hoeveelheden zijn standaardhoeveelheden, waaraan je eigen aanpassingen kunt toevoegen, als je werkt met de remedies en hun eigenschappen leert kennen. Om de remedies in het doseer-flesje in een werkzamere en krachtige conditie te houden, kun je het flesje na het toevoegen van de remedies uit het voorraad-flesje en voor elk volgend gebruik licht ritmisch schudden of licht tikken.

We bevelen flesjes en pipetjes van glas aan, omdat plastic de subtiele kwaliteiten van deze natuurlijke planten remedies nadelig kan beïnvloeden. Het is het beste nieuwe flesjes voor nieuwe combinaties van remedies te gebruiken. Dit zal de hygiëne bevorderen en ook de zuiverheid van de combinatie die je wilt gebruiken.

- Het gebruik van de remedie direct uit het voorraad-flesje. Veel genezers geloven dat dit effectiever is. De voorraad-flesjes zijn ook als 30 ml flesjes te verkrijgen.

- Een andere krachtige manier om de remedies te gebruiken, is door ze in een kleine hoeveelheid water te doen en ze te schudden of te roeren voor gebruik. De remedies kunnen ook bereid worden in een grotere hoeveelheid water en de gehele dag met kleine teugjes langzaam gedronken worden.

Alternatieve manieren van toepassing.

Er zijn verschillende en creatieve manieren om de remedies te gebruiken en die kunnen hier slechts kort worden opgesomd. Een van de gebruikelijkste is om de remedies aan het badwater toe te voegen voor opname door de huid. In zulke gevallen stellen we het gebruik vanuit het voorraad-flesje voor en wel met toevoeging van 20 druppels aan een bad met water van normale grootte. Door het water te bewegen in de vorm van een lemniskaat (het figuur acht) help je de remedies te potentiëren in het water. Veel gekwalificeerde genezers melden het gebruik van de remedies direct op het lichaam. Akupunkturisten gebruiken ze op meridiaanpunten, chiropraktikers hebben remedies ontdekt die de chiropraktische rechtzettingen helpen stabiliseren. Therapeutische masseurs voegen de remedies vaak direct aan de massage-olie toe, waarbij ze remedies uitzoeken die speciaal voor de situatie van hun cliënt geëigend zijn.
Remedies kunnen ook worden toegevoegd aan zalven en lotions en dagelijks gebruikt worden. Een Self-Heal zalf is bij de F.E.S. verkrijgbaar en is speciaal ontwikkeld voor uitwendige toepassingen. Deze zalf is een goede basis voor het gebruik van combinaties van bloesem-remedies.

Het gebruik van remedies voor personen die gevoelig zijn voor alcohol.

Veel herstellende alcoholisten en andere alcohol-gevoelige personen hebben veel baat gevonden bij het gebruik van bloesem-remedies. Ofschoon bloesem-remedies geconserveerd worden met brandy op het voorraad-niveau, hebben veel genezers succes gehad met het verdunnen van de remedies tot doseerniveau zonder het gebruik van alcohol.
De verdunningsmethoden verzekeren dat de alcohol die opgenomen wordt chemisch en fysiologisch van geen betekenis meer is (ongeveer 1 : 600 in een 30 cc doseer-flesje, of ongeveer 1 : 4800 in een 240 cc glas met water). Elk van de volgende drie methoden is effectief gebleken: - Doe twee tot vier druppels uit het voorraadflesje in een groot glas water, roer dit en drink het langzaam leeg. - Bereid de remedies in het doseer-flesje, maar gebruik appel-azijn of plantaardige glycerine als conserveermiddel in plaats van alcohol.
- Het doseer-flesje kan ook bereid worden zonder conserveermiddel, wanneer het koel wordt gehouden, of wordt gebruikt voor een kortere periode.

Het beschermen van de werkzaamheid van de remedies.

Doseer-flesjes die bereid zijn met één à twee theelepels alcohol blijven ongeveer twee maanden goed. Het doseer-flesje zal gemakkelijker bederven bij warm weer. In zulke gevallen kun je ze koel bewaren of meer alcohol toevoegen. De bewaartijd van de remedies op voorraad-niveau is oneindig, tenzij ze gedurende langere tijd worden opengelaten, zodat de conserverend alcohol verdampt. We adviseren in het algemeen om de voorraad-flesjes in een koele, donkere ruimte te bewaren. De sets en remedies niet in een koelkast te bewaren en ook niet te dicht in de buurt van electriciteits-draden, het beste is om hierbij een afstand van minimaal 50 cm. te bewaren. Hierdoor zal de hoogst mogelijke graad van werkzaamheid en effectiviteit verkregen worden. Als de remedies zouden beginnen te verslechteren, zal je een vreemde "verschaalde" smaak proeven en kun je bacteriële verontreinigingen in het flesje vaststellen. We bevelen ten zeerste aan om de remedies op een precieze en hygiënische manier te gebruiken.

Laat de flesjes met remedies niet openstaan en laat de pipetjes niet in aanraking komen met andere oppervlakten of met de handen of de binnenkant van de mond. Veel mensen vragen inlichtingen over de remedies met betrekking tot het reizen en wel speciaal bij vliegvelden. Er zijn geen gegevens bekend, dat de remedies benadeeld worden door straling, ofschoon je ze als voorzorg het beste met je handbagage mee kunt nemen. Het meeste luchthavenpersoneel zal ze niet met röntgenstralen doorlichten, wanneer je uitlegt dat het medische stoffen zijn en je vraagt om ze hiervan vrij te stellen.

Het gebruik van Bloesem-Remedies in combinaties.

Hoeveel remedies kunnen in één combinatie worden gebruikt? Soms lijkt het inderdaad wel of we elke mogelijke remedie nodig hebben! Het is echter belangrijk om te onthouden dat genezing langzaam en geleidelijk plaats vindt. Probeer je aandacht te richten op sleutelproblemenen onthoudt dat de bloesems werken als katalysators; wanneer belangrijke zaken veranderen, zullen minder belangrijke of begeleidende problemen ook in staat zijn zich te "hergroeperen".

Daarom is het beter om niet te veel remedies tegelijk te combineren, dit kan de geest zelfs in verwarring brengen of onnodig overstelpen. Absolute aantallen kunnen we niet geven, maar genezers berichten, dat het meest gebruikelijke aantal drie tot vijf remedies tegelijk is. Voor echt heel belangrijke zaken is het vaak beter om slechts één of twee remedies te gebruiken, zodat ze op een meer archetypische manier het centrale of binnenste deel van de persoonlijkheid kunnen bereiken.

Tijdsduur voor het gebruik van Bloesem-Remedies.

Bloesem-remedies kunnen voor acute- en noodsituaties worden gebruikt. In deze situaties worden ze voor korte tijd ingenomen en toegediend op een meer frequente basis. In de meeste gevallen is de bloesem-therapie gericht op meer langdurige of diep ingewortelde mentaal-emotionele verandering.
De gebruikelijkste cyclus voor het gebruik van bloesem-remedies is een maand, deze 28 daagse cyclus is sterk verbonden met het emotionele lichaam. Week cyclussen kunnen ook belangrijk zijn in de therapie in verband met de acute of minder diep liggende situaties. Voor speciale diepgaande veranderingen kan een hele serie van maandelijkse cyclussen overwogen worden. In de meeste gevallen zullen de veranderingen in ongeveer een maand bemerkt worden. Tijdens deze interval is er meestal de noodzaak om de combinatie van bloesem-remedies opnieuw uit te zoeken of te beoordelen.

Wij bevelen voortzetting van het gebruik van de remedies voor nog een tijdsperiode aan, nadat er al enige verandering is bemerkt. Dit verschaft de remedies de mogelijkheid om zich op diepere lagen van het bewustzijn te verankeren. Ook komt het voor dat wanneer één patroon van bewustzijn veranderd is, er hiervoor een ander, ouder patroon voor in de plaats komt, dit patroon kan men op zijn beurt weer veranderen en op deze manier kan men steeds diepere niveaus van zich zelf in harmonie brengen. Hierdoor wordt er een steeds dieper inzicht in het eigen bewustzijn verkregen.

Wat kun je verwachten wanneer je Bloesem-Remedies gebruikt.

Er is een breed spectrum van reacties bij het gebruik van de bloesem-remedies. Sommige mensen melden onmiddellijke, waarneembare en erg voelbare resultaten. Anderen schijnen helemaal geen verschillen te bemerken en kunnen slechts kleine veranderingen bespeuren in zich goed voelen en in mentaal-emotionele toestanden na een zeer lange tijd. De reactie van de meeste mensen op de remedies ligt ergens tussen deze twee uitersten. Speciaal wanneer de remedies gebruikt worden voor veranderingen in het innerlijke leven, is het aannemelijk, dat we ze niet op een erg directe manier kunnen ervaren. We zijn meestal beter in staat, hun effect over een langere periode te bekijken.

Dan kunnen we de subtiele veranderingen waarnemen, in de manier waarop we handelen, hoe we naar ons zelf en naar anderen kijken en hoe we reële veranderingen in ons gevoel van fysiek goed voelen kunnen bemerken. Daarom zijn bloesem-remedies zo veilig en toch tegelijkertijd zo buitengewoon effectief. Hun actie is niet bio-chemisch, maar innerlijk vibrerend.

Eerder dan het bewustzijn te bedekken of te overstelpen, werken de remedies zacht met het bewustzijn van het individu. Ze werken niet door ons gedrag van buitenaf te veranderen, maar ze wekken met trillingen onze vrijheid om van binnenuit veranderingen te bewerkstelligen en om de diepste archetypische beelden in het bewustzijn te brengen, die al in de geest aanwezig waren.

Het selecteren van de juiste Bloesem-Remedies.

Wanneer je net hebt kennis gemaakt met de remedies, bevelen we aan om een gekwalificeerde genezer te zoeken, of je in te schrijven bij een cursus-programma. Hoewel het kan lijken alsof er veel verschillende remedies zijn, kun je het beste beginnen om jezelf er geleidelijk aan mee vertrouwd te maken door je eigen inspanningen.

Als je de kwaliteiten van de remedies bestudeert en je tijd kunt veroorloven voor rustige momenten van innerlijke bespiegeling, zal je geleidelijk aan een innerlijke kennis gaan ervaren van de remedies die geschikt zijn voor jou, je klanten, vrienden, of familieleden. Hoewel er vele test-manieren bestaan om de remedies uit te zoeken, zoals bijvoorbeeld: radiësthesie (pendelen), kinesiologie (spier-testen), intuïtief uitzoeken via handgevoeligheden blijft het nodig om de kwaliteiten van de remedies grondig te bestuderen. Een goed innerlijk inzicht is het beste te verkrijgen door zelf de remedies gedurende langere tijd te gebruiken en de effecten van elke remedie te observeren. Stel vragen aan de persoon die om remedies vraagt, gebruik eventuele basis-technieken van counselling, observeer aandachtig en neem de tijd om de informatie over de levensgewoonten en levensuitdagingen nauwkeurig te verzamelen.

Methodes om de werking van de Bloesem-Remedies te versterken.

De unieke kracht van de bloesem-remedie therapie is, dat ze op een speciale en directe manier tot de ziel spreekt, de diepe innerlijke gedachten en gevoelens van de mens. Manieren waardoor we zelfbewuster worden en waarbij we de waarde van ons zieleleven gaan erkennen, zijn bijzonder heilzaam voor deze vorm van therapie. Veel mensen vinden het waardevol om een dagboek bij te houden terwijl ze remedies gebruiken.

Dit helpt subtiele patronen en veranderingen beter te kunnen bemerken bij het gebruik van de remedies. Dit innerlijke bewustzijn is bijzonder belangrijk, omdat velen van ons zich veel minder bewust zijn van de gebeurtenissen van het innerlijk leven, dan van uiterlijke sensaties en lichamelijke pijn. Een andere speciale manier om de subtiele boodschap van de bloemen te versterken, is door het gebruik van meditatieve gedachten of affirmaties (bekrachtigingen).

Door iedere dag een paar minuten de tijd te nemen om naar binnen gericht en bewust te werken met de positieve veranderingen waarop de remedies ons richten, kunnen we hun werking belangrijk vergroten. Andere manieren om de werking van de remedies te ondersteunen kunnen zijn: het werken met visualisaties, tekenen, schilderen, kleurentherapie, beweging of muziek.

Bloesem-remedies en andere geneeswijzen.

Omdat bloesem-remedies op zulke fundamentele niveaus werken en toch op een niet aantastende manier, kunnen ze gelijktijdig met andere gezondheids-therapieën gebruikt worden. Het is zelfs zo, dat het gebruik van de remedies de werking van andere geneeswijzen kan verbeteren, doordat ze zich richten tot psycho-spirituele zaken, die vaak de onderliggende oorzaak zijn van diverse gezondheidsproblemen.

Bloesem-therapie is geen exclusief antwoord voor alle ziekten van de mensheid. Het is geen vervanging voor onze dagelijkse beoefening van meditatie of gebed, lichaamsbeweging, gezondheids-dieet, sociale verantwoordelijkheid en morele ontwikkeling. Indien echter gebruikt met gevoeligheid en begrip zijn de remedies een belangrijke katalysator naar een gezondere, meer evenwichtige manier van leven. Door het stimuleren van een groter bewustzijn van ons innerlijk leven bouwen de remedies een zeer noodzakelijke brug tussen de gebieden van lichaam en ziel.

Wat te doen met combinaties van remedies?

- Bloesem-remedies zijn het meest werkzaam in combinaties van ongeveer drie of vier tegelijk en in veel gevallen is het beter om te werken met slechts één "type" remedie voor dieperliggende zaken. Het is belangrijk om de bloesem-remedies te selecteren met het betreffende individu en de situatie in gedachten. Behalve voor tijdelijke of oppervlakkige toestanden zijn van te voren gemixte formules een "mis- of raakbenadering" die het unieke van de situatie ontkent waarin ieder persoon verkeert. Een bekwame bloesem-remedie-genezer zal letten op de geschiedenis, de doelstellingen, de sterke en zwakke punten, relaties, werk en levenservaring van elk individu.

Hoe weet ik welke bloesems ik moet gebruiken?

- Als iemand voor het eerst de remedies ontdekt is het een algemene ervaring dat men zich overstelpt voelt door de keuze tussen zo veel verschillende remedies. Twee goede vragen om mee te beginnen zijn: "Wat is het doel in mijn leven?" en "Wat is de volgende stap in mijn leven?"

Deze werkwijze alleen al draagt bij aan een innerlijke, meditatieve houding zodat je kunt beginnen om je ziele-leven objectiever te bekijken en te kiezen voor zaken die je het eerst wilt ontwikkelen. Het is ideaal om een ervaren genezer te bezoeken of om meer te leren over de remedies door de publikaties o.a. het repertorium en de lessen van F.E.S. Bloesem Remedies.

Wegen Bloesem-Remedies op tegen andere geneeswijzen?
Hoe beïnvloeden ze fysieke ziektes?

Bloesem-remedies zijn vermaard om hun universele toepassing. Ze worden door duizenden mensen in diverse omstandigheden gebruikt en als een toevoeging aan vele vormen van gezondheidszorg. In tegenstelling tot standaard homeopathische middelen, vormen bloesem-remedies geen tegengif via andere stoffen. Het is misleidend bloesem-remedies te verbinden met genezing van speciale fysieke kwalen. Gekwalificeerde medici en andere professionele gezondheidswerkers hebben echter ontdekt dat de bloesem-remedies een betekenisvolle toevoeging zijn aan hun behandeling, doordat ze patiënten helpen een groter mentaal en emotioneel evenwicht te verkrijgen, dat weer de sleutel is voor een verbeterde gezondheid op alle niveaus, inclusief het fysieke.

Veroorzaken Bloesem-Remedies psychologische of psychische ervaringen zoals drugs?
Zijn zij een vervangingsmiddel voor meditatie en innerlijke ontwikkeling?

- Bloesem-remedies zijn geen drugs en hebben merkbaar andere eigenschappen dan psycho-actieve drugs zoals tranquillizers, anti-depressiva, of psychedelica. Zij overstelpen het bewustzijn niet, noch veranderen ze de chemische huishouding van het lichaam direct. Vanuit het gezichtspunt van de materialistische medische wetenschap bevatten zij slechts zeer geringe, onbeduidende hoeveelheden fysieke substantie. De bloesem-remedies zijn in feite een etherische afdruk die door het medium water vastgehouden wordt, die dan in een subtiele taal spreekt tot de menselijke psyche of ziel.

- De remedies laten ieder individu vrij om gehoor te geven aan innerlijke ritmes en behoeften. Eerder als vervanging voor meditatie merken degenen die de remedies gebruiken een toegenomen belangstelling voor spirituele doelen op, die naar een dieper bewustzijn leiden van iemands eigen menselijke essentie.

Waarin verschillen de F.E.S. Bloesem-Remedies met die welke door Dr. Bach ontwikkeld zijn?

- Dr. Bach prepareerde 38 remedies in Engeland in de dertiger jaren. Tegenwoordig zijn de kwalitatief beste Engelse remedies die welke door Julian en Martine Barnard geprepareerd zijn.

Zij hebben de laatste jaren alle door Dr. E. Bach ontdekte bloesem remedies zelf geprepareerd. Het zijn remedies die kwalitatief zuiver zijn en goed werken. Ze worden niet in een fabriek gemaakt, maar worden met liefde en aandacht bereid en hebben in een korte periode al bekendheid gekregen over de gehele wereld, ze worden bijvoorbeeld ook door F.E.S. Amerika uitgegeven. Julian en Martine Barnard, oorspronkelijk leerlingen van het traditionele Engelse centrum, hebben zich al jarenlang intens met de door Dr. Edward Bach ontdekte bloesems beziggehouden. De remedies zijn verkrijgbaar onder de naam: "Healing Herbs"

- De F.E.S. remedies zijn geprepareerd van allemaal andere verschillende Noord-Amerikaanse plantensoorten en zijn sinds 1978 aan het publiek aangeboden. Behalve de geïnspireerde verbinding die we voelen met het leven en werk van Dr. Bach, is er geen andere verbinding tussen de Flower Essence Services en het Engelse Centrum. In feite zijn de F.E.S. remedies geen vervangingsmiddelen voor Dr. Bach's ontdekkingen, maar unieke preparaten met hun eigen betekenis. Veel genezers melden dat deze remedies een dynamische en geheel nieuwe bijdrage hebben geleverd aan veel spirituele kwesties in de tegenwoordige maatschappij.

Copyright: Flower Essence Services, U.S.A.
Richard Katz, Patricia Kaminski
Tekeningen: Catalina O'Brien en Pamela Beesley.