DE NIEUWE GITAAR-SCHOOL door JOH. B. KOK VOLLEDIGE, MODERNE METHODE 2e hands

gitaarschool-1
gitaarschool-1gitaarschool-2
DE NIEUWE GITAAR-SCHOOL door JOH. B. KOK VOLLEDIGE, MODERNE METHODE 2e hands bevattende o.m.:173 melodische- en technische oefeningen, accoordgrepen-tabel, gitaarsoli, duetten en liederen met begeleiding. Staat: Gebruikt, binnenzijde is heel goed met een enkele aantekening, buitenzijde kaft verkle ...Lees meer
€ 3,50 stuk


  • Beschrijving
  • Specificaties

DE NIEUWE GITAAR-SCHOOL door JOH. B. KOK VOLLEDIGE, MODERNE METHODE 2e hands

bevattende o.m.:
173 melodische- en technische oefeningen, 
accoordgrepen-tabel, 
gitaarsoli, 
duetten en 
liederen met begeleiding.

Staat: Gebruikt, binnenzijde is heel goed met een enkele aantekening, buitenzijde kaft verkleurd en beschadigd (rug)

ZELFSTUDIE
Deze methode is samengesteld ten dienste van het onderwijs en kan ook bij zelfstudie worden gebruikt.
Het behoeft geen betoog, dat studie onder leiding van een ervaren leeraar voorkeur verdient boven zelfstudie, op voorwaarde evenwel, dat de leeraar gitaarspecialist is en dus volkomen bekend met de eigenschappen van het instrument en de eigenaardigheden van de bespeling; bij de hoogere tech-
niek van het solospel zal een vakkundig leeraar aanwijzingen kunnen geven, welke langs schriftelijken weg moeilijk te verstrekken zijn.
Ten gebruike bij zelfstudie bevat deze methode alle noodzakelijke aanwijzingen. Op grond van ruim dertigjarige ervaring kan ik hun, die deze methode bij zelfstudie gebruiken een bevredigend resultaat garandeeren, op voorwaarde, dat zij de volgende punten nauwkeurig in acht nemen:
Lees en bestudeer alle aanwijzingen en afbeeldingen nauwkeurig.
Velen nemen te weinig notitie van den tekst en de afbeeldingen en storten zich direct op de practische oefeningen, of trachten direct een paar accoorden te spelen, zonder voldoende te letten op de juiste houding en vingerzetting en zonder rekening te houden met vooraf gegeven aanwijzingen. Men moet bedenken, dat een bepaalde houding of aanwijzing slechts éénmaal wordt gegeven, terwijl bij het persoonlijk onderwijs de leeraar deze tot schier in het oneindige herhaalt, steeds wanneer de leerling er van afwijkt. Bij zelfstudie mist men de voortdurende herhaling van deze aanwijzingen en moet er zelf doorloopend aan denken. Men wordt als het ware zijn eigen
leeraar en moet zijn leerling voortdurend op de juiste houding en manier van studeeren blijven wijzen.
2. Onderschat de moeilijkheden van het gitaarspel niet!
De gitaar kan als begeleidings- en als solo-instrument bespeeld worden. De moeilijkheden van het solospel worden in het algemeen door niemand onderschat, wel echter de accoord-begeleiding. Velen zijn van meening, dat zij gitaarspelen, wanneer zij op dit instrument iets uitvoeren, dat men ook op een met touwtjes bespannen plank zou kunnen verrichten en verlagen de gitaar op deze
wijze tot een soort rommelpot.
De gitaar biedt vele mogelijkheden. Wil men zich niet veel moeite getroosten en stelt men zich tevreden met het begeleiden van eenvoudige liederen? Daar is niets tegen; de gitaar leent zich hiervoor bij uitstek en de studie behoeft niet langdurig te zijn, zoodat men om dit doel te bereiken slechts het eerste gedeelte van deze methode behoeft door te werken; maar geheel zonder studie bereikt men niets. Het moge heel aardig bedoeld zijn, dat in sommige kampeerliederenbundels schetsjes zijn opgenomen, waarin is aangegeven op welke snaren en op welke plaatsen op die snaren men bepaalde vingers .moet neerzetten, om een bepaalde accoord te grijpen, maar plant inen de vingers op een onbeholpen manier op de aangegeven plaatsen en rukt men dan met de vingers van de rechterhand aan de snaren, of rommelt er met de geheele rechterhand over, dan ontstaat een soort rumoer.........

 

 

Merk: 2e hands Bladmuziek2e hands Bladmuziek