Elseviers Aquariumvissen encyclopedie J.J. Hoedeman 6 delen (gebruikt)

aquariumvissen_encyclopedie-set-j_j_hoedeman-elsevier_661091880
aquariumvissen_encyclopedie-set-j_j_hoedeman-elsevier_661091880aquariumvissen_encyclopedie-1-j_j_hoedeman-elsevier_1435680249aquariumvissen_encyclopedie-1-j_j_hoedeman-elsevier-b_299888889aquariumvissen_encyclopedie-2-j_j_hoedeman-elsevier_1506694258aquariumvissen_encyclopedie-3-j_j_hoedeman-elsevier_738487318aquariumvissen_encyclopedie-4-j_j_hoedeman-elsevier_1745737242aquariumvissen_encyclopedie-5-j_j_hoedeman-elsevier_598515605aquariumvissen_encyclopedie-6-j_j_hoedeman-elsevier_588243911
Elseviers Aquariumvissen encyclopedie J.J. Hoedeman 6 delen (gebruikt redelijk nette staat) Het standaardwerk voor de aquariumhouder. De meer dan honderdduizend serieuze aquariumhouders zullen bijzonder verheugd zijn over deze'heruitgave in Elsevierpockets van de Aquariumvissen-encyclopedie van J. ...Lees meer
€ 17,50 stuk


  • Beschrijving

Elseviers Aquariumvissen encyclopedie J.J. Hoedeman 6 delen (gebruikt redelijk nette staat)

Het standaardwerk voor de aquariumhouder. De meer dan honderdduizend serieuze aquariumhouders zullen bijzonder verheugd zijn over deze'heruitgave in Elsevierpockets van de Aquariumvissen-encyclopedie van J. J. Hoedeman, die zowel in binnen- als buitenland grote bekendheid verwierí. Deze geheel herziene uitgave, waarin ook de nieuwste importen zijn opgenomen, verschijnt in zes bijzonder fraai uifgevoerde delen mel vele niêuwe folo's in zwartwit en kleur van A. van den Nieuwenhuizen.

Op zeer overzichtelijke wijze passeren alle bekende soorten, alsook de recenle importen uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika de revue. ledere soort wordt onder de thans gangbare naam uilvoerig beschreven en van een aÍbeelding voorzien. 

Talrijke verspreidingskaartjes, folo's, detailfotoos en tekeningen verduidelijken het inzicht in het wezen van de vissen aanzienlijk. Tevens zijn opgenomen de belangrijkste synoniemen met verwijzingen naar vroegere literatuur-gegevens voor zover deze voor aquariumhouders van belang zijn. 

De door Hoedeman gevolgde nomenclatuurregels laten niets aan het toeval over. In dit opzicht weten de aquariumhouders precies waar zij aan toe zijn met de namen van hun visjes. Het uitvoerige register bevat naast de gangbare wetenschappelijke naam tevens de bekendste synoniemen en populaire benamingen. Nog meer dan voorheen is aandacht besteed aan het natuurlijke milieu, de broedverzorging, de ontwikkeling van ei tot vis en een aantal interessante gebieden en aspecten van deze boeiende lieÍhebberij.

 

Een modern en rijk geïllustreerd slandaardwerk van hoog gehalte dat iedere enthousiaste aquariumhouder zal willen bezitten.