"Bach Original Flower Remedies"

uitgebreide beschrijvingBach Original

Bach® Original Flower Remedies

De originele 38 remedies.
Het leven zit vol ups en downs. Uw gemoedstoestand kent ook hoogten en diepten. Blij en ontspannen kan in korte tijd omslaan naar neerslachtig, moedeloos of een gevoel van innerlijke onrust.
Voor de diepten in het bestaan zijn er Bach Original Flower Remedies, een lijn van 38 verschillende tincturen op basis van bloemen en planten. Elke tinctuur heeft specifieke eigenschappen om een bepaalde gemoedstoestand aan te pakken. Zodoende zijn de Bach Original Flower Remedies gunstig voor een goede geestelijke balans in uw leven.

38 verschillende remedies Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in,

namelijk:

  • Angst,
  • Onzekerheid,
  • Onvoldoende interesse in het hier en nu,
  • Eenzaamheid,
  • Overgevoeligheid,
  • Moedeloosheid en Wanhoop
  • Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Dr. Bach heeft 38 remedies ontwikkeld die elk in één van de zeven groepen zijn in te delen. Hieronder zijn 38 remedies opgenomen. De remedies, welke geconserveerd zijn met 27% alcohol, zijn allen verpakt in 20 ml pipetflesjes.
De 39e remedie is de Rescue Remedy. De eerste hulp bij stressvolle situaties.

De bloesemremedies op een rij

Klik voor direct bestellen op de afbeelding van de bloesemremedie!
Naam en beschrijving van de bloesem
Agrimony

AGRIMONY Agrimonia eupatoria (Agrimonie).

Positieve, transformerende kwaliteit: Vermogen om conflicten en confrontaties aan te gaan, uiten van werkelijke gevoelens.

Opmerking: Zorgen verbergen achter een vrolijk masker

Aspen

Aspen Populus tremula (Esp).

Positieve, transformerende kwaliteit: Een innerlijk gevoel van vertrouwen en veiligheid.

Onevenwichtigheid: Angst en vrees zonder aanwijsbare reden.

Opmerking: Onverklaarbare angst, angstig voorgevoel.

Beech

BEECH Fagus sylvatica (Beuk).

Positieve, transformerende kwaliteit: Verdraagzaam, acceptatie en begrip voor het anders-zijn van anderen.

Onevenwichtigheid: Intolerant, kritisch veroordelen.

Opmerking: Kritisch en intolerant zijn.

Centaury

CENTAURY Centaurium umbellatum (Duizendguldenkruid).

Positieve, transformerende kwaliteit: Anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen, opkomen voor jezelf.

Onevenwichtigheid: Moeilijk nee kunnen zeggen, zwakke wilskracht, over zich heen laten lopen.

Opmerking: Moeilijk nee kunnen zeggen, weinig wilskracht.

Cerato

CERATO Ceratostigma Willmottina (Loodkruid).

Positieve, transformerende kwaliteit: Vertrouwen op zichzelf, de eigen innerlijke wijsheid, op het eigen oordeel aanvoelen.

Onevenwichtigheid: Twijfel aan eigen oordeel of besluit, vraagt advies en bevestiging.

Opmerking: Twijfel aan eigen oordeel, zoekt bevestiging bij anderen.

Cherry Plum

CHERRY PLUM Prunus cerasiferai (Kerspruim).

Positieve, transformerende kwaliteit: Openheid en innerlijke kalmte.

Onevenwichtigheid: Angst voor controleverlies en opwellingen, vertwijfeling.

Opmerking: Bang zijn het verstand of de controle over zichzelf te verliezen.

Chestnut_Bud

CHESTNUT BUD Aessculus hippocastanum (Paardekastanjeknop).

Positieve, transformerende kwaliteit: Evaluatie en integratie van meegemaakte ervaringen, opmerkzaamheid.

Onevenwichtigheid: Herhaling van fouten, niet leren van vroegere ervaringen.

Opmerking: Niet leren van gemaakte fouten.

Chicory

CHICORY Cichorium intybus (Chichorei).

Positieve, transformerende kwaliteit: Onzelfzuchtig in zorg, in staat liefdevol ruimte te geven aan anderen.

Onevenwichtigheid: Bezitterig, betuttelend, dominant in zorg voor anderen om liefde/ waardering te claimen.

Opmerking: Geven om te ontvangen, claimen.

Clematis

CLEMATIS Clematis vitalba (Bosrank).

Positieve, transformerende kwaliteit: Realistisch, aanwezig.

Onevenwichtigheid: Dromerigheid, bewustzijnsverlies.

Opmerking: Niet met beide voeten op de grond staan, dromen, verstrooidheid.

Crab_Apple

CRAB APPLE Malus pumila (Appel).

Positieve, transformerende kwaliteit: Acceptatie van zichzelf, dingen in de juiste proportie ervaren, reinigt.

Onevenwichtigheid: Zelfafkeer, gevoel van onreinheid, fixatie op details.

Opmerking: Afkeer van zichzelf hebben.

Elm

ELM Ulmus procera (Veldiep).

Positieve, transformerende kwaliteit: Zaken met vertrouwen kunnen loslaten, herstel van vertrouwen in eigen draagkracht.

Onevenwichtigheid: Gevoel dat de verantwoordelijkheden boven het hoofd groeien.

Opmerking: Zich overstelpt voelen door verantwoordelijkheden.

Gentian

GENTIAN Gentiana amarella (Gentiaan).

Positieve, transformerende kwaliteit: Vertrouwen en weerbaarheid bij tegenslagen.

Onevenwichtigheid: Makkelijk ontmoedigd, neerslachtig bij tegenslag.

Opmerking: Makkelijk ontmoedigd zijn.

Gorse

GORSE Ulex europoeus (Gaspeldoorn).

Positieve, transformerende kwaliteit: Hoop en kracht om te blijven zoeken.

Onevenwichtigheid: Hopeloosheid, pessimisme, geeft de srijd op.

Opmerking: De hoop verloren hebben, afhaken.

Heather

HEATHER Calluna vulgaris (Struikheide).

Positieve, transformerende kwaliteit: Altruïsme, naar anderen luisteren, invoelingsvermogen.

Onevenwichtigheid: Egocentrisme, er niet van houden alleen te zijn, te praatgraag.

Opmerking: Erg met zichzelf bezig zijn.

Holly

HOLLY Ilex aquifolium (Hulst).

Positieve, transformerende kwaliteit: Stelt het hart open, in staat te geven,liefdevol, tolerant.

Onevenwichtigheid: Haat, afgunst, argwaan, woede, jaloezie.

Opmerking: Haat, afgunst of jaloezie, kwaadheid.

Honeysuckle

HONEYSUCKLE Lonicera caprifolium (Kamperfoelie).

Positieve, transformerende kwaliteit: Leven in het heden met het verleden als basis.

Onevenwichtigheid: Nostalgie, heimwee, spijt, geen perspectief zien in de toekomst.

Opmerking: Heimwee, leven in het verleden.

Hornbeam

HORNBEAM Carpinus betulus (Haagbeuk).

Positieve, transformerende kwaliteit: Weer op gang komen, er weer zin in krijgen, pit.

Onevenwichtigheid: Maandagmorgen-gevoel, er tegenop zien, er niet aan kunnen beginnen.

Opmerking: Gebrek aan motivatie in het dagelijks leven, er tegenop zien, matheid.

Impatiens

IMPATIENS Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien).

Positieve, transformerende kwaliteit: Ontspannen, verdraagzaam, zachtmoedig voor anderen, geduld.

Onevenwichtigheid: Ongeduldig, prikkelbaar.

Opmerking: Ongeduldig zijn, snel geprikkeld door traagheid.

Larch

LARCH Larix dulcidua (Lariks).

Positieve, transformerende kwaliteit: Vastberadenheid, zelfvertrouwen, minderwaardigheidsgevoel geen angst om te falen.

Onevenwichtigheid: Gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, minderwaardigheidsgevoel.

Opmerking: Gebrek aan zelfvertrouwen.

Mimulus

MIMULUS Mimulus guttatus (Maskerbloem).

Positieve, transformerende kwaliteit: Zekerheid, dapperheid.

Onevenwichtigheid: Angst voor bekende zaken, verlegenheid, nervositeit.

Opmerking: Angst hebben voor bekende dingen, verlegenheid.

Mustard

MUSTARD Sinapis arvensis (Herik).

Positieve, transformerende kwaliteit: Blijmoedigheid.

Onevenwichtigheid: Zwaarmoedigheid zonder duidelijke reden.

Opmerking: Triest zijn zonder aanwijsbare reden.

Oak

OAK Quercus robur (Eik).

Positieve, transformerende kwaliteit: Soepel omgaan met eigen kracht, zichzelf rust gunnen.

Onevenwichtigheid: Door plichtsbesef van geen ophouden weten, moedig volhouden.

Opmerking: Van geen ophouden weten, ondanks uitputting doorworstelen.

Olive

OLIVE Olea auropoea (Olijf).

Positieve, transformerende kwaliteit: Teruggaan naar de bron, optimale heropbouw van energie.

Onevenwichtigheid: Afmatting, lichamelijk en geestelijk uitgeput zijn.

Opmerking: Lichamelijke en/of geestelijke uitputting.

Pine

PINE Pinus silvestris (Den).

Positieve, transformerende kwaliteit: Acceptatie van fouten zonder zelfverwijt, zelfvergeving.

Onevenwichtigheid: Schuldgevoel, zich voor alles verantwoordelijk voelen, gevoel tekort te schieten.

Opmerking: Zich schuldig voelen, zelfverwijt.

Red Chestnut

RED CHESTNUT Aesculus carnea (Rode kastanje).

Positieve, transformerende kwaliteit: Vertrouwen in de zinvolheid van de ervaringen van anderen, kalmte.

Onevenwichtigheid: Angstige overbezorgdheid.

Opmerking: Angstige overmatige zorg hebben om anderen, snel het ergste vrezen.

Rock Rose

ROCK ROSE Helianthemum nummularium (Zonneroos).

Positieve, transformerende kwaliteit: Moed, zichzelf vergeten, standvastigheid.

Onevenwichtigheid: Hevige angst, schrik, paniek, nachtmerries.

Opmerking: Doodsbang, paniekerig zijn.

Rock Water

ROCK WATER Aqua petra (Bronwater).

Positieve, transformerende kwaliteit: Met flexibele geest vorm geven aan het leven en zijn idealen, weer kunnen genieten van het leven.

Hard voor zichzelf, streng in principes, perfectionistisch.

Opmerking: Streng voor zichzelf zijn.

Scleranthus

SCLERANTHUS Scleranthus annuus (Hardbloem).

Positieve, transformerende kwaliteit: Beslistheid, éénduidig, kunnen kiezen, evenwichtig.

Onevenwichtigheid: Besluiteloosheid en moeilijkheden met het kiezen tussen twee opties.

Opmerking: Moeilijk kunnen beslissen.

Star of Bethlehem

STAR OF BETHLEHEM Ornithogalum umbellatumi (Vogelmelk).

Positieve, transformerende kwaliteit: Troost bij verdriet, verzachter van pijn, verwerken van traumatische beleving.

Onevenwichtigheid: Verdriet, schok, traumatische ervaring.

Opmerking: Diep verdriet, pijn en trauma.

Sweet Chestnut

SWEET CHESTNUT Castanea sativa (Tamme kastanje).

Positieve, transformerende kwaliteit: Zich openstellen voor licht, geloof en vertrouwen.

Onevenwichtigheid: Gevoel aan de rand van de afgrond te zijn, diepste smart.

Opmerking: In een zwart gat zitten, complete wanhoop.

Vervain

VERVAIN Verbena officinalis (IJzerhart).

Positieve, transformerende kwaliteit: Flexibele opvattingen en bereid andere opvattingen te respecteren.

Onevenwichtigheid: Overmatig enthousiast, zendingsdrang, koppig vasthouden aan eigen ideeën.

Opmerking: Overmatig enthousiasme, zendingsdrang.

Vine

VINE Vitis vinifera (Wijnstok).

Positieve, transformerende kwaliteit: Helpt anderen hun eigen weg te vinden, liefdevolle en inspirerende leiders.

Onevenwichtigheid: Overheersend, onbuigzaam, wil macht uitoefenen.

Opmerking: Neiging hebben anderen te domineren.

Walnut

WALNUT Juglans regia (Walnoot).

Positieve, transformerende kwaliteit: Standvastigheid, onafhankelijkheid, helpt oude banden verbreken, helpt aanpassen aan.

Onevenwichtigheid: Beïnvloeding tijdens grote veranderingen in het leven, moeilijk wennen aan nieuwe.

Opmerking: Beïnvloedbaar door gebondenheid aan oude patronen of invloeden, moeilijk aanpassen aan het nieuwe.

Water Violet

WATER VIOLET Hottonia palustris (Waterviolier).

Positieve, transformerende kwaliteit: Bekwaamheden in dienst van anderen stellen, emoties toestaan, contact maken.

Onevenwichtigheid: Afstandelijkheid, trots, koel.

Opmerking: Hooghartig zijn, afstandelijk, gereserveerd, trots.

White Chestnut

WHITE CHESTNUT Aesculus hippocatanum (Paardekastanje).

Positieve, transformerende kwaliteit: Kalme geest, concentratie.

Onevenwichtigheid: Ongewenste, malende gedachten, piekeren.

Opmerking: Malende gedachten hebben, piekeren.

Wild Oat

WILD OAT Bromus ramosus (Ruwe dravik).

Positieve, transformerende kwaliteit: Doelgericht ambities of roeping volgen, weten wat men wil doen in het leven.

Onevenwichtigheid: Twijfel hebben bij het kiezen van het juiste levenspad.

Opmerking: Twijfelen aan het te kiezen pad in het leven.

Wild Rose

WILD ROSE Rosa canina (Hondsroos).

Positieve, transformerende kwaliteit: Dynamiek, innerlijke motivatie, ethousiasme, bezieling.

Onevenwichtigheid: Berusting, lusteloosheid, apathie.

Opmerking: Apathisch, lusteloos zijn.

Willow

WILLOW Salix vitellina (Wilg).

Positieve, transformerende kwaliteit: Eigen verantwoordelijkheden onderkennen, constructief antwoord geven op de levensomstandigheden.

Onevenwichtigheid: Wrok, gevoel slachtoffer te zijn ("arme ik"), verbittering.

Opmerking: Verbittering, wrok, zich slachtoffer voelen.

Rescue Remedie

RESCUE REMEDIE (Eerste hulp remedie) Rescue Remedie.

Noodsituatie Shock

Rescue Remedy brengt snel herstel wanneer een ingrijpende emotionele gebeurtenis u uit uw evenwicht heeft gebracht. Wat u ook te wachten staat, Rescue Remedy kan u door dieptepunten heen helpen. De reden waarom Rescue Remedy zoveel succes heeft, is eenvoudig te begrijpen. Het is een remedie die door iedereen te gebruiken is, in iedere situatie in het leven, die als kritiek, spannend of stressvol wordt ervaren.

Opmerking: Voor noodsituaties.

Hoe kies ik een Bach Flower Remedie die geschikt is voor mijn situatie? In de eerste plaats is het nodig dat u de gemoedstoestand die u doormaakt herkent en dat u deze kunt identificeren met eenvoudige en nauwkeurige woorden. Als dit moeilijk voor u is, aarzel dan niet om hulp te vragen bij iemand die u kunt vertrouwen.

Op basis hiervan kunt u de Bach Flowers vinden die aansluiten op hetgeen u meemaakt. Het is soms moeilijk toe te geven dat men bepaalde emoties voelt. Weinig mensen kunnen van zichzelf direct accepteren dat ze jaloers, egocentrisch of dominant zijn. Maar wanneer u hieraan hebt toegegeven, bent u al halverwege de positieve verandering van deze gemoedstoestand.

Wat uw situatie ook is, als u uit balans bent, kunt u één of meerdere Bach Flower Remedies vinden die u weer in harmonie zullen brengen.

Met een beetje ervaring en een beetje afstand, zult u leren uw wijze van functioneren te herkennen.
Zodoende zult u één of meerdere Bach Flower Remedies kunnen toepassen die aansluiten bij uw persoonlijke behoeften.