"Dr. Schüssler's Celzouten van Pflüger"

Bijsluiter tekst

 

Bijsluitertekst Schüsslerzouten tabletten van Pflüger by TS Products (TSP)

(versie300511PhK)

Geachte gebruiker!

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling
van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om
dit homeopathisch geneesmiddel zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Dit Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker, arts of voorschrijver om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is een Schüssler zout TSP en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voor u een Schüssler zout TSP inneemt?
3. Hoe wordt een Schüssler zout TSP ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u een Schüssler zout TSP?
6. Algemene informatie over Dr. Schüssler zouten.

Schüssler zout TS Products (TSP) tabletten
Per tablet (260 mg) bevat een Schüssler zout TSP 250 mg werkzaam bestanddeel (zie verpakking en etiket).
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: melksuiker(lactose), calciumbehenaat en aardappelzetmeel.
Schüssler zouten TS Products staan ingeschreven in het register voor homeopathische farmaceutische producten.
Het RVH nummer is te vinden op het doosje en het etiket.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:
TS Products
Gelreweg 9
3843 AN Harderwijk
Nederland

Voor meer informatie kunt u bellen met de infolijn: 0341‐462146 of mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

1. Wat is een Schüssler zout TSP en waarvoor wordt het gebruikt?
Een Schüssler zout TSP is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische
indicatie dat wordt toegepast volgens de therapie van Dr. Schüssler.
Verpakking
De tabletten worden verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 100 tabletten en in kunststof potjes met een inhoud van 400 en 1000 tabletten.

2. Wat moet u weten voordat u een Schüssler zout TSP inneemt?
Wanneer mag u dit homeopathische geneesmiddel niet gebruiken?
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit homeopathisch geneesmiddel?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met dit homeopathisch
geneesmiddel moet zijn.
Gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank:
Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel liever niet samen met voedsel, maar bijvoorkeur een
half uur voor of na de maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding:
Dit homeopathisch geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt
tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen
dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Het is niet waarschijnlijk dat dit homeopathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering een
effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.
Gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met andere geneesmiddelen:
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker
wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt een Schüssler zout TSP ingenomen?
Tenzij uw arts of therapeut anders voorschrijft:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: drie maal daags 2 tabletten in de mond laten smelten
en doorslikken; zonodig tot 7 x daags 2 tabletten extra, met een maximum van 20 tabletten per dag.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar : drie maal daags 1 tablet in de mond laten smelten en
doorslikken; zonodig tot 7 x daags 1 tablet extra, met een maximum van 10 tabletten per dag.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
Wat moet u doen wanneer u teveel van dit homeopathisch geneesmiddel heeft ingenomen?
Er zijn geen nadelige effecten te verwachten wanneer u teveel van dit homeopathisch
geneesmiddel heeft ingenomen.
Wat moet u doen wanneer u vergeten bent dit homeopathisch geneesmiddel in te nemen?
Wanneer u de tabletten vergeten bent in te nemen, dan neem geen extra dosis, maar neem de
eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met dit homeopathisch geneesmiddel
wordt gestopt?
Er zijn geen nadelige effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen
Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien u het vermoeden
heeft dat er bijwerkingen zijn opgetreden na inname van dit geneesmiddel, informeer dan uw
arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u een Schüssler zout TSP?
Dit homeopathisch geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen houden. Beneden 25°C
bewaren in de originele verpakking.
De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en het etiket na of onder de woorden
“niet te gebruiken na”.

6. Algemene theorie over de geneesmethode volgens Dr. Schüssler
Dr. Schüssler zouten worden als enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen toegepast
volgens de geneesmethode zoals deze is ontwikkeld door Dr. Schüssler. Deze therapie gaat uit
van een tekort aan zouten in de cel, waardoor de balans van cel, orgaan en lichaam kan worden
verstoord. Door gebruik te maken van deze Schüssler celzouten worden deze tekorten
aangevuld. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijk in de cel voorkomende
zouten.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2011.

De bovenstaande informatie betreft de volgende Schüssler zouten TS Products:

De bovenstaande informatie betreft de volgende Schüssler zouten TS Products:

Nr.1 Calcium fluoratum D12
Nr.2 Calcium phosphoricum D6
Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12
Nr. 4 Kalium chloratum D6
Nr. 5 Kalium phosphoricum D6
Nr. 6 Kalium sulfuricum D6
Nr. 7 Magnesium phosphoricum D6
Nr. 8 Natrium chloratum D6
Nr. 9 Natrium phosphoricum D6
Nr. 10 Natrium sulfuricum D6
Nr. 11 Silicea D12
Nr. 12 Calcium sulfuricum D6
Nr. 13 Kalium arsenicosum D6
Nr. 14 Kalium bromatum D6
Nr. 15 Kalium iodatum D6
Nr. 16 Lithium chloratum D6
Nr. 17 Manganum sulfuricum D6
Nr. 18 Calcium sulfuratum D6
Nr. 19 Cuprum arsenicosum D6
Nr. 20 Kalium aluminium sulfuricum D6
Nr. 21 Zincum chloratum D6
Nr. 22 Calcium carbonicum D6
Nr. 23 Natrium bicarbonicum D6
Nr. 24 Arsenum iodatum D6
Nr. 25 Aurum chloratum natronatumD6
Nr. 26 Selenium D6
Nr. 27 Kalium bichromicum D6