"HEALING HERBS"

Engelse Bachbloesemremedies


Healing Herbs afbeelding van de complete set

 

 

 

Engelse Healing Herbs bloesemremedies geprepareerd door Julian en Martine Barnard

Julian en Martine Barnard hebben de laatste jaren allle door Dr. E. Bach ontdekte bloesemremedies zelf geprepareerd. Het zijn bloesemremedies die kwalitatief zuiver zijn en goed werken. Ze worden niet in een fabriek gemaakt, maar worden met liefde en aandacht bereid en hebben in een korte periode al bekendheid gekregen over de gehele wereld, ze worden bijvoorbeeld ook door F.E.S. Amerika uitgegeven.

Julina en martine Barnard, hebben zich al jarenlang intens met de door Dr. Edward Bach ontdekte bloesems bezig gehouden. Ze hebben geleerd om bij het bereiden van de oertinctuur te werken met een hoge graad aan zuiverheid, waarbij ook gelet wordt op de juiste stand van sterren, het tijdstip, en mentale helderheid, de juiste groeiplaatsen en op zonnekracht.
Beiden zijn sterk met de natuur en de planten verbondenen kunnen zich intuïtief in het wezen van de plant verplaatsen.

Zij hebben al verscheidene boeken over bloesem remedies geschreven, zoals: "The Healing Herbs of Edward Bach", de "Kleine gids voor de Bachbloesemremedies" en "Patterns of Life Force". Julian en Martine Barnard zijn dankzij hun liefde en kennis van de bloesems uitermate geschikt om bloesemremedies van hoge kwaliteit te maken.

De bloesemremedies op een rij

Afbeelding van de bloesem Naam en beschrijving van de bloesem
Aspen

AGRIMONY Agrimonia eupatoria (Agrimonie)

Positieve, transformerende kwaliteit: Zelf-acceptatie; je innerlijke wereld open laten zien; rust; optimisten; vredestichters. Het aanvaarden van gevoelens die vaak verborgen worden voor anderen.

Onevenwichtigheid: Verborgen zorgen; een niet echte uiterlijke kalmte of vreugde die een innerlijk conflict of kwelling verbergt; bij een scheiding tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld.

Opmerking: Vertwijfeling.

Aspen

ASPEN Populus tremula (Esp)

Positieve, transformerende kwaliteit: Aantrekking tot het onbekende; geeft moed en innerlijke kracht om vol vertrouwen in het leven te staan en open te staan voor alle levenservaringen; je niet door angst te laten blokkeren.

Onevenwichtigheid: Onbekende angsten; bezorgdheid zonder bekende redenen; angst voor het donker of het onbekende; angsten die uit de omgeveing opgenomen worden en niet meetbaar zij; nachtmerries; angstige gevoelens.

Opmerking: Psychisch versterkend (garen op de klos).

Beech

BEECH Fagus sylvatica (Beuk)

Positieve, transformerende kwaliteit: Het kritisch oordelen over en afkeuren van anderen;het ontwikkelen van aanvaarding, tolerantie en zelf-inzicht; het goede in anderen leren zien; verschillen in de manieren van anderen leren accepteren.

Onevenwichtigheid: Oordelen en bekritiseren van anderen en de omgeving; overgevoelig voor de sociale en fysieke omgeving hetgeen resulteert in projectie van negativiteit op anderen; hoge idealen; niet verdraagzaam.

Opmerking: Angst die diep geworteld zit.

centaury

CENTAURIUM Centaurium umbellatum (Duizendguldenkruid)

Positieve, transformerende kwaliteit: Geeft de kracht om een onderdanige houding te overwinnen; vanuit een innerlijke eerlijkheid "nee" kunnen zeggen; weten wanneer te geven of niet; het volgen van de eigen innerlijke richting, de baas zijn over je leven.

Onevenwichtigheid: Beïnvloedbaar; geen "nee"kunnen zeggen; voor degenen die de behoefte hebben ontwikkeld om hulp aan anderen te verlenen zonder een goede ontwikkeling van hun eigen ego-krachten.

Opmerking: Ingewikkelde persoonlijkheid; zichzelf niet in de hand hebben.

Cerato

CERATO Ceratostigma Willmottina (Loodkruid)

Positieve, transformerende kwaliteit: Intuïtief; innerlijke zekerheid om je eigen innerlijke leiding te volgen;weten wat goed voor jezelf is en dit vo vertrouwen kunnen volgen; wijs.

Onevenwichtigheid: Geen vertroeuwen in zichzelf; voortdurend de raad van anderen vragen; voor degenendie costant leraren, goeroes een autoriteiten zoeken ter bevesting van zichzelf; handelen naar wat anderen verwachten dat je zal doen.

Opmerking: Last van gewichtige zaken.

Cherry Plum

CHERRY PLUM Prunus cerasiferai (Kerspruim)

Positieve, transformerende kwaliteit: Moed; spontaniteit; uithoudings-vermogen en sterkte op het mentale vlak, zelfs bij extreme spanning; controle over zichzelf; loslaten van het Goddelijke binnenlaten, de wijsheid van het Hogere Zelf erkennen.

Onevenwichtigheid: Angst voor controle verlies; verzet tegen de innerlijke leiding; bang om dingen te doen die men niet wil doen.

Opmerking: Depressiviteit; maakt mild.

Chestnut But

CHESTNUT BUD Aesculus hippocastanum (Paardekastanjeknop)

Positieve, transformerende kwaliteit: Inzicht; leren van voorbije ervaringen; aard en doel van fouten in het leerproces begrijpen, snel en gemakkelijk kunnen veranderen; allert.

Onevenwichtigheid: Voor degenen die vast blijven zitten in dezelfde herhalende situatie, levensles of gewoonte; langzaam in leren; zorgvuldig det leven kunnen observeren.

Opmerking: Goedgelovigheid.

Chicory

CHICORY Cichorium intybus (Chichorei)

Positieve, transformerende kwaliteit: Geven zonder iets terug te verwachten; onpersoonlijke liefde, zorgen en verzorgen met grote liefde en toewijding, kunnnen delen, de universele bron van Liefde in jezelf kennen.

Onevenwichtigheid: Voor degenen die behoefte hebben aan een oversadige hoeveelheid aandacht; bezidtterig; stemmingen met woede-uitbarstingen bij kinderen, voor overdreven drukke of aanhankelijke naturen; medelijden met zichzelf.

Opmerking: Angst voor het onbekende.

Clematis

CLEMATIS Clematis vitalba (Bosrank)

Positieve, transformerende kwaliteit: Volledig wakker en aanwezig zijn in het hier en nu; geïnspireerd zijn om de praktische verwerkelijking van je idealen te scheppen.

Onevenwichtigheid: Wanneer men te dromerig en afwezig is; dagdromers; bij buitenlichamelijke of zweverige condities; vlucht in fantasiën en illusies, niet bewust van de hedendaagse werkelijkheid.

Opmerking: Tegen agressie.

Crab Apple

CRAB APPLE Malus pumila (Appel)

Positieve, transformerende kwaliteit: Reiniger van lichaaam en geest; geeft zuiverheid; maakt ruimdenkend; voor ontspanning en ontgifting op elk niveau.

Onevenwichtigheid: Voor obsessieve zorgen over onreinheden en onvolmaakt heden; voor een gevoel van schaamte of zich schoon voelen; bij obsessies over details, te precies te pietepeuterig; moedeloos.

Opmerking: Rust in het algemeen; zonnevlecht.

Veldiep

ELM Ulmus procera (Veldiep)

Positieve, transformerende kwaliteit: Doen naar het beste vermogen; goed verantwoordelijkheid kunnen dragen; begrijpen dat we perfect zijn zonder er iets voor te doen; het kunnen verenigen van idealisme en realiteit.

Onevenwichtigheid: Hoge idealen en gevoelens van ontoereikendheid door het niet bereiken van deze idealen; voor bezorgde en te perfectionistische inspanningen; zich overweldigt voelen door verantwoordelijkheid; het gevoel hebben dat je alles alleen moet doen; uitputting; het niet kunnen dragen van verantwoordelijkheden.

Opmerking: Tegen invloeden van buitenaf; stuitchakra.

Gentiaan

Gentian Gentiana amarella (Gentiaan)

Positieve, transformerende kwaliteit: Groot vertrouwen ondanks moeilijkheden of duisternid; moed om te accepteren wat is; het positieve uit alle levend-situaties halen; iedere ervaring als waardevolle les kunnen gebbruiken.

Onevenwichtigheid: Het vertrouwen verloren; twijfel en ontmoediging door tegenslagen, vooral door een gebrek aan vertrouwen en begrip in verband met de gebeurtenisseen in je leven; moedeloos door onze kijk op het leven.

Opmerking: Tegen vrees en voor innerlijke groei; bang voor de dood.

Gaspeldoon

GORSE Ulex europoeus (Gaspeldoorn)

Positieve, transformerende kwaliteit: Verder gaan ondanks tegenslagen; positieve overtuigingen; vertrouwen in het onmogelijke; vol hoop blijven ondanks overmacht.

Onevenwichtigheid: Hopeloosheid, wanhoop, berusting; gelatenheid; het gevoel van "niets kan mij nog helpen"; wanneer men voortdurend verwacht te zullen lijden als gevolg van de gebeurtenissen van het leven.

Opmerking: Tweeledigheid.

Struikheide

HEATHER Calluna vulgaris ((Struikheide)

Positieve, transformerende kwaliteit: Zichzelf niet ontzien bij hulp aan anderen, begrijpen en medeleven met anderen; in staat zijn om de eigen zorgen te vergeten en rustig naar anderen te kunnen luisteren; persoonlijke behoeften zien vanuit een hoger bewustzijn.

Onevenwichtigheid: Teveel in beslag genomen zijn door zichzelf; zich terugtrekken; buitensporig praten en aandacht voor persoonlijke problemen; het teveeel naarbinnen gericht zijn van de ziele-krachten; zelfbeklag; aanklampen en niet loslaten van anderen.

Opmerking: Zielepijn.

Hulst

HOLLY Ilex aquifolium (Hulst)

Positieve, transformerende kwaliteit: Onvoorwaardelijke liefde; het hart openen voor ware liefde; het vol medeleven aanvaarden van de ander; tevredenheid en erkenning van zichzelf; negatieve emoties zien als geblokkeerde liefde; de liefde uiten die je voelt; de eenheid met al het leven voelen in een universum van overvloed.

Onevenwichtigheid: Jaloezie, afgunst, vijandigheid, boosheid; tegen het gevoel niet geliefd te zijn, het gevoel hebben dat er niet genoeg liefde bestaat; te lage waardering voor zichzelf.

Opmerking: Krankzinnigheid.

Kamperfoelie

HONEYSUCKLE Lonicera caprifolium (Kamperfoelie)

Positieve, transformerende kwaliteit: Vreugde en gluk in het nu, het acceptern van het heden; goed in het hier en nu zijn; van het verleden leren terwijl je het loslaat.

Onevenwichtigheid: Te lang blijven stilstaan bij het verleden; nostalgie; niet in staat om het heden met volle aandacht onder ogen te zien; ontvluchten aan de groei door naar een vorig stadium te willen terugkeren; spijtgevoelens.

Opmerking: Aambeien; niet goed onderin zitten (onderste chakra's gaan ervan open).

Haagbeuk

HORNBEAM Carpinus betulus (Haagbeuk)

Positieve, transformerende kwaliteit: Kracht om persoonlijke voornemens uit te kunnen voeren; het aankunnen van interne en externe druk; mentale sterkte; over alle energie beschikken die je nodig hebt; wakkere geest.

Onevenwichtigheid: Bij vermoeidheid zonder duidelijke reden; niet instaat om dagelijkse takken aan te kunnen of weerstand in verband met dagelijkse verantwoordelijkheden; het niet aankunnen van of een afkeer hebben aan de dagelijkse praktische werkelijkheid; mentale uitputting; maandagmorgengevoel.

Opmerking: Contactarmoede.

Reuzenbalsemien

IMPATIENS Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien)

Positieve, transformerende kwaliteit: Geduld; begrip, weten dat al het leven voortgaat in z'n eigen unieke ritme, levensprocessen de tijd geven om zich te ontwikkelen; kalmte in geest en lichaam; het aanvaarden van het ritme van anderen en de gebeurtenissen van het leven.

Onevenwichtigheid: Ongeduld prikkelbaarheid en tolerantie; zich niet kunnen voortbewegen in een eigen ritme; het niet kunnen uiten van ergernissen en irritaties; te snel willen groeien.

Opmerking: Geestelijke onrust.

Lariks

LARCH Larix dulcidua ((Lariks)

Positieve, transformerende kwaliteit: Zelfvertrouwen; vertrouwen in je creatieve zelfexpressie; spontaniteit; realiseren dat ook fouten waardevolle leerprocessen zijn en deze kunnen accepteren. zolang we groeien zijn we succesvol.

Onevenwichtigheid: Faalangst voor degenen die zidczelf beperken door twijfel aan zichzelf, ofschoon ze best bekwaam zijn; door angst laten verstoren en verstarren.

Opmerking: Overgevoeligheid; niet af kunnen sluiten; richt omhoog.

Maskerbloem

MIMULUS Mimulus guttatus (Maskerbloem)

Positieve, transformerende kwaliteit: Moed; de uitdagingen van het allerdaagse leven tegemoet treden; het overwinnen van angsten en zorgen die de persoonlijkheid onnodig hinderen en verstoren; vrijheid naar doen en laten; het accepteren van alle levensvormen en weten dat we er niet door beperkt worden; ieder moeiijkheid herkennen als mogelijkheid om te groeien.

Onevenwichtigheid: Alle angsten die bekent zijn zoals bijvoorbeeld: dieren, hoogte, mensen, kleine ruimten, beperkingen, nieuwe dingen, enz.; schuchterheid en sociale verlegenheid.

Opmerking: Rust voor de ziel.

Herik

MUSTARD Sinapis arvensis (Herik)

Positieve, transformerende kwaliteit: Vertrouwen, innerlijke rust en levensvreugde, verder gaan in donkere tijden met het vertrouwen dat dit naar een groter Licht brengt.

Onevenwichtigheid: Manisch-depressieve semmingen, zich overweldigt voelen door een "zwarte wolk" die plotseling of zonder reden te voorschijn lijkt te komen; somber, bedroefd en/of depressief zijn zonder duidelijke redenen.

Opmerking: Maakt gangbaar.

Eik

OAK Quercus robur (Eik)

Positieve, transformerende kwaliteit: Krach; begrijpen dat zolang we vechten we onze groei onderdrukken in plaats van te bevorderen; geeft Mars-achtige kracht en standvastigheid; meestromen met het leven.

Onevenwichtigheid: Terneergeslagen doorzetter; degenen die doorstrijden en nooit ophouden; moedeloos, maar het niet opgeven; geloven dat we moeten strijden om te groeien.

Opmerking: Slapeloosheid.

Olijf

OLIVE Olea auropoea (Olijf)

Positieve, transformerende kwaliteit: Grote energie kracht en vernieuwing; bewuster met energie omgaan; de gedachte laten gaan dat we onze eigen energie geven en vertrouwen dat we uit onze oneindige bron kunnen gebruiken.

Onevenwichtigheid: Bij uitputting en vermoeidheid, zowel mentaal als fysiek; na een lange strijd of lang lijden; wanneer de fysieke krachten zwaar belast zijn geweest; na ziekte of extreme spanning.

Opmerking: Uitputting, zowel geestelijk als lichamelijk.

Den

PINE Pinus silvestris (Den)

Positieve, transformerende kwaliteit: Zelf-acceptatie; vergeven; loslaten van alle gevoelens van schuld en zelfverwijt; vertrouwen in de wijsheid van het Hogere Zelf.

Onevenwichtigheid: Overkritisch op zichzelf; gevoelens van schuld en zelfverwijt; zich de 'underdog' voelen; het jezelf niet kunnen vergeven of het niet kunnen loslaten van fouten gemaakt in het verleden of van gebeurtenissen in je leven.

Opmerking: Omkeren (keert om).

Rode Kastanje

RED CHESTNUT Aesculus carnea (Rode kastanje)

Positieve, transformerende kwaliteit: Rustige en genezende gedachten naar anderen kunnen sturen; hulp geven waar mogelijk; vrijheid met betrekking tot problemen van anderen; goed de eigen geestelijke ruimte kunnen handhaven.

Onevenwichtigheid: Overbezorgdheid en zorgen over anderen, voor de verwachting dat anderen iets zal overkomen; het ergste verwachten; angst in verband met de veiligheid van anderen.

Opmerking: Activeert.

Zonneroos

ROCK ROSE Helianthemum nummularium (Zonneroos)

Positieve, transformerende kwaliteit: Zichzelf overstijgende moed; helpt om zichzelf te vergeten; bewust worden van je eigen grotere persoonlijkheid; de ergste uitdagingen met moed onder ogen durven zien.

Onevenwichtigheid: Extreme angst of paniek; de angst om zichzelf te verliezen, angst voor de dood of de dood van het ego, angst voor het bewust of onbewust verliezen van de identiteit.

Opmerking: Energie, kracht (vooral samen met veldiep).

Bronwater

ROCK WATER Aqua petra (Bronwater)

Positieve, transformerende kwaliteit: Soepel en idealistisch; spontaniteit; mee kunnen stromen met natuurlijke ritmen en levensprocessen; de behoefte laten gaan om mentaal streng voor jezelf te zijn.

Onevenwichtigheid: Zelfonderdrukking; te streng zijn voor jezelf; zelfontkenning, hard ascetisme; hoge idealen.

Opmerking: Zelfbeteugeling.

Hardbloem

SCLERANTHUS Scleranthus annuus (Hardbloem)

Positieve, transformerende kwaliteit: Evenwicht; snelle beslissingen kunnen nemen; vertrouwen bij het nemen van beslissingen; zien dat het niet altijd nodig is om te kiezen en hetgeen tegenstellingen lijken, opgenomen kunnen worden in een groter geheel; handelen vanuit innerlijke zekerheid.

Onevenwichtigheid: Twijfel; onzekerheid; besluiteloosheid; aarzeling en tweeslachtigheid bij keuzes; twijfelen tussen verstandelijk en gevoelsmatig.

Opmerking: Bekrompenheid.

Vogelmelk

STAR OF BETHLEHEM Ornithogalum umbellatumi (Vogelmelk)

Positieve, transformerende kwaliteit: Trooster en verzachter van pijn en verdriet; voor een krachtig en snel herstel; vooral gebruikt voor zijn verzachtende en harmoniserende kwaliteiten; shocks door ons heen kunnen laten gaan zonder blokkades of spanning te maken.

Onevenwichtigheid: Shock, verdriet of trauma uit het verleden of het heden, zowel lichamelijk, emotioneel of mentaal niveau.

Opmerking: Lichamelijk opbeurend; verkwikkend voor de ziel.

Tamme kastanje

SWEET CHESTNUT Castanea sativa (Tamme kastanje)

Positieve, transformerende kwaliteit: Vertrouwen wanneer men tot het uiterste gespannen is; het vermogen de leegte te ervaren en tegelijk heel te zijn.

Onevenwichtigheid: Wanhoop, extreem lijden, 'de donkere nacht van de ziel', zich afgesneden voelen van God; eenzaamheid tot in de kern.

Opmerking: Wanhoop; niet los kunnen laten.

IJzerhart

VERVAIN Verbena officinalisa (IJzerhart)

Positieve, transformerende kwaliteit: Het vermogen te zijn; gematigd in denken en doen; gemakkelijk kunnen ontspannen; het kunnen overeenstemmen van de persoonlijke wil met het universele.

Onevenwichtigheid: Tegen over-enthousiasme wat tot uitersten leidt; het te fanatiek zijn en het te veel belasten van de wil; op de toppen van de zenuwen leven; overinspanning; altijd onder druk staan; 'de ware gelovige' die anderen tracht te overtuigen of zijn ideeen wil opdringen.

Opmerking: Openheid voor kruinchakra; geeft geestelijk inzicht en inspiratie.

Wijnstok

VINE Vitis vinifera (Wijnstok)

Positieve, transformerende kwaliteit: Bevordert positieve sociale hulpverlening en leiderschap; respecteren van anderen; begrijpen dat ware autoriteit boven het individu uitgaat.

Onevenwichtigheid: Dominerend; niet flexibel; voor degenen die de wil van anderen onderdrukken; bekwaam maar bazig.

Opmerking: Kleinerend zijn voor zichzelf en de ander.

Walnoot

WALNUT Juglans regia (Walnoot)

Positieve, transformerende kwaliteit: Openheid om te veranderen; vrij zijn van beperkende invloeden; voor alle veranderingen in het leven, innerlijk en uiterlijk; door dr. Bach de 'verbinding-verbreker' genoemd; je eigen richting vinden vrij van de druk van anderen; uiterlijke krachten afsluiten en duidelijk de innerlijke stem volgen.

Onevenwichtigheid: Beinvloedbaar voor krachten buiten ons, zoals de omgeving, andere mensen, samenleving; vast blijven zitten in oude patronen en gewoonten.

Opmerking: Wantrouwen; angst

Waterviolier

WATER VIOLET Hottonia palustris (Waterviolier)

Positieve, transformerende kwaliteit: Gratie; zelfvertrouwen; open en vol waardering voor anderen; zien dat contact met anderen nodig is voor zelfverwezenlijking.

Onevenwichtigheid: Gereserveerdheid; trots met een minachting ten opzichte van anderen; vaak met het gevoel dat men boven anderen staat; zich apart en ver weg van anderen voelen; alleen willen zijn.

Opmerking: Inzicht in problemen.

Paardekastanje

WHITE CHESTNUT Aesculus hippocatanum (Paardekastanje)

Positieve, transformerende kwaliteit: Stilte en helderheid in de geest; gedachten onder controle kunnen houden; stil zijn van binnen, zodat de intuitie naar buiten kan komen; weten dat de antwoorden die je zoekt opkomen vanuit een rustige geest.

Onevenwichtigheid: Druk innerlijk praten; herhalende steeds terugkerende gedachten; ongewilde gedachten; wanneer de gedachten te snel gaan; slechte concentratie.

Opmerking: Eenzaamheid.

Ruwe dravik

WILD OAT Bromus ramosus (Ruwe dravik)

Positieve, transformerende kwaliteit: Zekerheid over de levensrichting; helderheid over het doel van het leven en de bestemming; het vermogen om de mogelijkheden te herkennen en deze volledig te ontwikkelen.

Onevenwichtigheid: Wanneer de neiging bestaat om veel verschillende banen te proberen; teveel mogelijkheden; gebrek aan richting; tegen rusteloos zoeken, voor degene met 'twaalf ambachten en dertien ongelukken'.

Opmerking: Geeft moed.

Hondsroos

WILD ROSE Rosa canina (Hondsroos)

Positieve, transf0ormerende kwaliteit: Levenslust; enthousiast; het kunnen aanvaarden en laten gaan van moeilijke gebeurtenissen; vreugde en humor binnen de dagelijkse routine; interesse in en actief deelnemen aan het leven.

Onevenwichtigheid: Apathie; droefheid en gebrek aan motivatie om beter te worden; slepende ziekte; berusting zonder het te aanvaarden; het ontbreken van een duidelijke interesse in aardse zaken; het gevoel van een nederlaag; levensmoe.

Opmerking: Eerzucht.

Wilg

WILLOW Salix vitellina (Wilg)

Positieve, transformerende kwaliteit: Weten dat alles wat er buiten ons is een reflectie van onze binnenkant is; het nemen van verantwoordelijkheid; het loslaten van verbittering en schuld uit het verleden; anderen kunnen vergeven die ons pijn hebben aangedaan.

Onevenwichtigheid: Verbittering; verwijten; wrok; een negatieve werkelijkheid scheppen en krachten van buiten hiervan de schuld geven; het aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid.

Opmerking: Richt de geest omhoog.

Five Flower Remedie

FIVE FLOWER REMEDIE (Eerste hulp remedie) Rescue Remedie, ook als Cream (Rescue Cream)

Noodsituatie Shock
Algemeen eerste-hulpmiddel; samengesteld uit: Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose, Star of Bethlehem; voor zowel geestelijke als lichamelijke ongelukken; voor het begrijpen en accepteren van noodsituaties in ons leven; het verminderen van 'ups' en 'downs', die onze ontwikkeling en groei kunnen storen; herstelt vertrouwen en rust.

Eerste hulp remedie, Healing Herbs.
Karakteristieken: Zowel De 'FIVE FLOWER CREAM' als de "FIVE FLOWER REMEDIE"is geprepareerd volgens de richtlijnen van Dr. E. Bach. Geschikt voor eerste hulp, zowel bij noodgevallen, als bij spanning. De remedie bestaat uit een concentraat van de hieronder beschreven vijf bloesems en wordt geprepareerd in Engeland door Julian en Martine Barnard van het centrum 'THE HEALING HERBS'.

Cherry Plum - wanneer men de angst heeft om de controle over het lichaam of het verstand te verliezen. Helpt om de controle te kunnen overlaten aan het Hogere Zelf.

Clematis - voor degene die te dromerig is en/of afwezig, bij flauwvallen en/of bewusteloos raken tijdens trauma's. Volledig wakker zijn in het hier en nu.

Impatiens - voor degene die te ongeduldig is en snel last heeft van irritatie en/of geestelijke spanning. Geduld in het herstel- en geneesproces.

Rock Rose - bij schrik, grote angst, paniek en hysterie. De ergste uitdagingen met moed onder ogen durven zien.

Star of Bethlehem - bij shock of trauma, zowel geestelijk als lichamelijk. Voor een krachtig en snel herstel.

Werking: De 'Five Flower Remedy' heeft een kalmerende en stabiliserende werking op de emoties in een crisissituatie en is geschikt voor zowel geestelijke als lichamelijke ongelukken. Het helpt om de noodsituaties in ons leven beter te leren begrijpen en accepteren en herstelt het vertrouwen en de rust. Het is een natuurlijk kalmeringsmiddel, geeft geen bijverschijnselen, werkt niet verslavend, is volkomen veilig en kan bij elk ander medicijn worden gebruikt. Wanneer het evenwicht weer is hersteld, vermindert de behoefte aan inname en neemt het effect van de 'Five Flower Remedy' af.

Wanneer te gebruiken ? Het is goed te gebruiken bij shock of plotseling slecht nieuws, bij bedroefdheid, vrees voor examen, sollicitaties of bij andere soorten van spanning zoals bijvoorbeeld bij het gaan naar de tandarts of het ziekenhuis, bij nervositeit, in stress situaties en bij verschillende soorten van hoofdpijn kan het verlichting geven. Er zijn nog talloze mogelijkheden en daarom zou de 'Five Flower Remedy' in geen enkele huisapotheek mogen ontbreken.
De five flower remedy is niet bedoeld als vervanging van medische zorg.

Gebruik: Neem een glas water en doe hierin 4 druppels uit het flesje Five Flower Remedy en neem in het begin om de vijf minuten of vaker een slok. Voor het doorslikken even in de mond houden.
- Of doe 4 druppels First Aid Remedy in een dessertlepel met water en neem dit in.
- Of neem direct uit het voorraadflesje 2 druppels in onder de tong.
Neem de dosis zo vaak in als nodig is en bij acute situaties iedere vijf minuten. In alle gevallen voor het doorslikken even in de mond houden. Wanneer men zich weer beter begint te voelen het gebruik verminderen.

Ook door het voorraadflesje met First Aid Remedy bij zich te dragen kan het behulpzaam zijn. Als men niet in staat is om te drinken het op de lippen, de polsen of achter de oren smeren of op de gekwetste plek.